nieuws/fruitconcentraat-is-niet-hetzelfde-als-fruit/index.html Lawton Advocaten. Advocaat in Breda en Rotterdam
  • Fruitconcentraat is niet hetzelfde als fruit

    18 September 2015, 17:02

Op 3 juni 2015 deed de Reclame Code Commissie uitspraak in de zaak van Albert Hein (hierna: AH) tegen voedselproducent Leev. Leev is een producent van ‘biologische’ levensmiddelen en verkoopt o.a. ontbijtproducten, broodbeleg en tussendoortjes.

De klacht van Albert Heijn betreft het door Leev geproduceerde ‘Fruit op brood’. Op de verpakking van dit product staat dat het product voor 98% uit fruit bestaat. AH vindt deze informatie op de verpakking misleidend nu het product voor 66% uit fruit en daarnaast voor 32% uit fruitconcentraten. Fruitconcentraat kan volgens AH niet meer als fruit worden aangemerkt. Om fruitconcentraat te krijgen wordt al het water aan het vruchtensap onttrokken. Er blijft dan een dikke, plakkerige substantie over. Dit kan volgens AH niet worden gezien als fruit maar eerder als suikerbron. Volgens Leev is fruitconcentraat zowel fruit als een zoetmaker.

Ook fruitsuiker is suiker!

Op de verpakking van ‘Fruit op brood’ staat ook dat er geen suiker is toegevoegd. AH vindt ook deze tekst misleidend nu fruitconcentraat volgens AH in dit geval gelijk kan worden gesteld met suiker.

Oordeel Commissie

De Commissie vindt net als AH dat de claim ‘98% biologisch fruit’ misleidend is. Leev heeft op haar eigen website aangegeven dat het fruitconcentraat is toegevoegd om het broodbeleg zoeter te maken, en dus als zoetmiddel wordt gebruikt. Daarnaast heeft Leev niet aannemelijk gemaakt dat het fruitconcentraat qua samenstelling en eigenschappen dermate vergelijkbaar is aan de oorspronkelijke vrucht dat dit met de oorspronkelijke vrucht kan worden vereenzelvigd.  Volgens de Commissie zal de gemiddelde consument uit de ingrediënten declaratie -waarop het concentraat is vermeld- niet afleiden dat het concentraat zodanig afwijkt van de oorspronkelijke vrucht dat er eigenlijk alleen maar koolhydraten overblijven. Hierdoor wordt volgens de Commissie door de consument een te positief beeld gevormd.

De claim ‘geen toegevoegde suikers’ dient te worden gekwalificeerd als een voedingsclaim. Bij het voeren van een dergelijke claim moet worden voldaan aan de vereisten die de Claimsverordening stelt. Volgens deze verordening mag de claim ‘geen toegevoegde suikers’ worden gebruikt als aan het product geen mono- of disacchariden of andere vanwege hun zoetkracht gebruikte levensmiddelen zijn toegevoegd (cursivering MF). Nu Leev op haar eigen website heeft aangegeven dat het fruitconcentraat wordt gebruikt als zoetmiddel voor het broodbeleg is aan deze voorwaarde niet voldaan en is er dus in strijd gehandeld met de Claimsverordening.

Wat is het belang van AH bij deze klacht?

AH verkoopt de producten van Leev o.a. via haar website. In artikel 4 van de Claimsverordening staat o.a. het volgende:

‘Deze verordening is van toepassing op alle voedings- en gezondheidsclaims die in commerciële mededelingen worden gedaan’

Nu AH de producten van Leev via haar website (commercieel) aanbood met de tekst  ‘98% fruit’ en ‘geen toegevoegde suikers’  was ook AH in overtreding.  Door deze overtreding liep AH het risico om te worden beboet door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. Kortom, als verkoper van producten die u niet zelf produceert dient u evengoed de door de producent gehanteerde claims te checken!

Auteur: M.A. Feenstra (mfeenstra@lawton.nl)

Dit bericht is puur informatief van karakter. Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht geldt niet als juridisch advies. Voor het gebruik hiervan is Lawton niet verantwoordelijk.