• Betekent asbesthoudend materiaal op de werkplek ook altijd werkgeversaansprakelijkheid bij ziekte?

    06 January 2016, 13:30

De afgelopen jaren hebben we veel zaken voorbij zien komen in de rechtspraak waarbij asbestziekte na verloop van tijd is geconstateerd bij mensen die gedurende hun werkzame leven op enig moment in aanraking zijn gekomen met asbesthoudend materiaal. Vaak gaat het om (oudere) werknemers die in een periode met dat materiaal hebben gewerkt voordat dat gebruik wegens de inmiddels bekende gezondheidsrisico’s is verboden. Bovendien gaat het vaak om werknemers die dat materiaal uit gebouwen sloopten of het juist ergens in verwerkten. Met name blootstelling aan asbestvezels vormt een risico. Er is een lijst met beroepen opgesteld die een verhoogd risico hebben op een asbestziekte. Maar wat nu als een werknemer een voormalig werkgever aansprakelijk stelt wegens blootstelling aan aanwezig asbesthoudend materiaal op de werkplek?

Lees hier het artikel van Ingeborg ten Oever op Arbozone.nl (06-01-2016)

© Lawton Advocaten, 2016

Dit bericht is puur informatief van karakter. Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht geldt niet als juridisch advies. Voor het gebruik hiervan is Lawton niet verantwoordelijk.