Pagina laden...

Advocaten voor de onderneming.  Breda-Rotterdam 088 9 10 11 12

 
 • Wanneer is voor een borgtocht toestemming van de partner vereist?

Nieuws

Is werken in strijd met de veiligheidsregels reden voor ontslag?

In augustus gaan we in onze bijdrage op Arbozone in op de vraag of bewust, en enigszins dom, handelen in strijd met de strikte veiligheidsregels van de werkgever automatisch een grond is voor ontslag. Lees het artikel hier

 

Dit bericht is geschreven door Ingeborg ten Oever en is gepubliceerd op Arbozone.nl. Het artikel is puur informatief van karakter. Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht geldt niet als juridisch advies. Voor het gebruik hiervan is Lawton niet verantwoordelijk.

Lees het volledige bericht

Over ons

Uw doelen zijn onze uitdagingen

Wij geloven in absolute betrokkenheid. Onze drijfveer is het verwezenlijken van uw bedrijfsdoelstellingen. We beantwoorden uw actuele juridische vragen snel en robuust. We zijn specialisten dus we gaan meteen diep in op de actuele voorliggende vraag. De werkelijkheid is soms grillig dus we houden rekening met meerdere scenario’s. Vooral het toekomstscenario voor uw organisatie.

Wij zien het als onze plicht om u in alles te ondersteunen. Wij zijn gewend om grote, complexe en veeleisende zaken op te lossen, voor Raden van Bestuur, directies en het management. We bewandelen niet de geijkte paden maar we geloven dat innovatief denken leidt tot doordachte resultaten. We kunnen creatief zijn omdat we ons bewust hebben gespecialiseerd. Onze specialisaties zijn het arbeidsrecht, ondernemingsrecht, corporate litigation, insolventie, financieel recht en intellectuele eigendom. 

Bel direct naar ons kantoor of stuur een e-mail naar info@lawton.nl

+31 (0) 88 9 10 11 12   @LawtonAdvocaten   | Breda

 

 

Tarieven

U wilt graag zaken doen met Lawton. Uiteraard wilt u graag weten wat hiervan de kosten zijn. Bij Lawton heeft u de te maken kosten grotendeels zelf in de hand. Lawton heeft er namelijk voor gekozen om cliënten verschillende declaratiemethoden aan te bieden. Zo kunt u de declaratiemethode kiezen die past bij uw behoefte. Welke verandering u dan wel uw organisatie ook doormaakt, Lawton denkt graag met u mee over de geschikte declaratiemethode. Hieronder vindt u de mogelijkheden die Lawton u biedt:

 • Uurtarief, momenteel variërend van € 160.- ex BTW tot € 470.- ex BTW, incl. kantoorkosten;
 • Fixed fee; één vaste prijs voor een afzonderlijke juridische kwestie;
 • Abonnement: voor een vaste prijs per maand juridisch advies (prijs is afhankelijk van het soort organisatie). Indien u eerst een abonnement wil ervaren voordat u zich vast legt kunt u ook een proefabonnement afsluiten. Een proefabonnement kan worden afgesloten voor een bepaald tijdvak. Indien het proefabonnement is verlopen en u wenst het abonnement niet voort te zetten dan zal het abonnement eindigen zonder verdere verplichtingen;
 • Jurist op locatie vanaf € 100.- per uur (minimale afname van 8 uur per dag).
 • Prijs per dienst, zoals bijvoorbeeld een vaste prijs voor het opstellen van algemene voorwaarden.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor u of uw onderneming? Neem vrijblijvend contact met ons op. U kunt ons bereiken via info@lawton.nl of 088 – 9101112.

Visie

Wij geloven in langdurige vertrouwensrelaties met opdrachtgevers. Daarom leven wij ons in in de vraagstukken van onze cliënt. Met passie voor het vak en door onze specialistische kennis kunnen we dat ook in een korte tijd. Met als streven het vermijden van procedures en de focus op het geven van bedrijfskundig en juridisch advies. Soms ontkomen wij er echter niet aan om de volgende stap te zetten. Maar we willen meer. We werken het beste voor u als we ook uw klankbord en partner zijn. Om acute vragen te beantwoorden. Om te sparren over toekomstscenario’s. Bij die vragen geven we snelle, pragmatische en deskundige advisering. We denken niet in problemen en risico's maar juist in commerciële en juridische kansen. We willen dat dit leidt tot hechte vertrouwensrelaties met opdrachtgevers. Het is juist deze langlopende strategische betrokkenheid die problemen en procedures voorkomt. Een partnerschap dat zijn vruchten afwerpt en dat positief bijdraagt aan de onderneming.

Stage lopen bij Lawton

Werken in de advocatuur begint bij het allereerste begin van je carrière, je stage, een stage plek waar je samen met advocaten werkt en de werkzaamheden ervaart zoals ze in de praktijk echt zijn. Je krijgt op deze wijze een goed beeld van de advocatuur en wat het allemaal inhoudt.

De stages worden met name gelopen in de algemene praktijk en binnen de vakgebieden Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht en Bestuursrecht & Vastgoed. Een stage duurt gemiddeld tussen de 8 en 10 weken waarin je bij uiteenlopende zaken wordt betrokken zoals de besprekingen met cliënten, het opstellen van adviezen en processtukken, het procederen bij de rechter alsmede interne zaken zoals het wekelijkse jurisprudentieoverleg alsmede de interne cursussen die gevolgd worden.

Voor onze vestiging in Breda komen we graag in aanraking met getalenteerde rechtenstudenten uit de universitaire masterfase die een student-stage willen lopen. Heb je interesse? Stuur dan je cv, je motivatie en je cijferlijsten naar mevrouw mr. Ingeborg ten Oever via itoever@lawton.nl of bel naar 088 9 10 11 12.

Werken bij Lawton

Lawton is een ideale werkgever voor de advocaat die zich zelfstandig verder wil ontwikkelen en specialiseren binnen een persoonlijke en goede sfeer. We stimuleren daarbij dat iedere medewerker uiteindelijk zijn of haar eigen praktijk opbouwt. Ondanks dat er sprake is van verschillende vakgebieden en meerdere vestigingen werken we als één team waarin kennis en werkzaamheden, daar waar het mogelijk en nodig is, worden uitgewisseld. Mede daarom hebben wij een 'open deuren cultuur'. We hanteren geen hiërarchische structuren en beschouwen humor en zelfrelativering als belangrijke persoonskenmerken.

Een advocaat staat midden in de maatschappij. Daarom is er bij ons ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en nevenfuncties. Het is bij ons ook mogelijk om parttime te werken.

Nieuwe vacatures worden van tijd tot tijd op deze website geplaatst.

Franchise

Franchise is een bijzondere vorm van samenwerking maar niet elke samenwerking valt onder de term ‘franchise’. Wat uiteraard wel voor elke vorm van samenwerking geldt is dat de onderlinge verhoudingen goed en duidelijk geregeld moeten worden. Lawton kan u hierin bijstaan.

Wat is nu eigenlijk franchise? Franchise is kort gezegd het ter beschikking stellen van een totaalconcept tegen een vergoeding.

Het grootste voordeel van franchise is uiteraard het feit dat de franchisenemer niet opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. Daarnaast is er doorgaans sprake van een hechte samenwerking tussen franchisenemer en franchisegever. Daarbij is het belangrijk dat er goed wordt nagedacht over een eventuele taakverdeling. Bovendien blijft de franchisenemer een zelfstandige ondernemer.

Ook als de samenwerking al vorm heeft gekregen in een overeenkomst en daaruit ontstaan geschillen kan Lawton u van dienst zijn. U kunt daarbij denken aan:

 • de werking van een overeengekomen concurrentiebeding
 • de verplichting om als franchisenemer een bepaalde hoeveelheid af te nemen
 • tegenvallende resultaten
 • de invulling van de franchiseformule
 • de te betalen fee aan een franchisegever
 • informatieplichten van zowel de franchisenemer als franchisegever

Heeft u vragen over franchise? Neem dan contact met ons op.

Bedrijven en geschillen

Bedrijven opereren in dynamische markten en werkterreinen. Steeds dient rekening te worden gehouden met verschillende verhoudingen. In al deze verhoudingen spelen contracten, gedragscodes en wetgeving een rol. Lawton kan u hierbij adviseren over o.a:

 • de keuze van een ondernemingsvorm
 • fusies en overnames
 • het opstellen/aanpassen van contracten en algemene voorwaarden (zie ook onze expertise 'Overeenkomsten')
 • huur of verhuur van bedrijfsruimte & bedrijfsmiddelen
 • faillissement
 • concurrentie en mededinging

Als het aankomt op een geschil is ons uitgangspunt om altijd te streven naar een pragmatische oplossing. In veel gevallen kan een procedure vermeden worden. Mocht een procedure onvermijdelijk zijn dan beschikt Lawton over een advocaat die u ontzorgt. Onze advocaten kunnen u bijstaan bij o.a. de volgende kwesties/situaties:

 • geschillen tussen aandeelhouders
 • tekortschieten, aansprakelijkstelling en schadeclaims
 • geschillen met werknemers (zie ook onze expertise 'Arbeid en reorganisatie')
 • incasso’s
 • bestuurdersaansprakelijkheid

Snel inzicht in uw bedrijfsrisico’s? Doe de Lawton-scan.

Arbeid en reorganisatie

Wij treden op voor werkgevers en werknemers. Hierdoor kennen wij van beiden wensen en uitgangsposities en dit houdt ons scherp. Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan procederen wij  -voor u- mogelijk kosteloos. Onze specialisten kunnen u bijstaan bij o.a. de volgende kwesties/situaties:

 • opstellen en controleren van arbeidsovereenkomsten
 • ontslag en ontslagvergoeding
 • reorganisatie
 • concurrentie- en relatiebedingen
 • ziekte/ arbeidsongeschiktheid
 • werkgeversaansprakelijkheid
 • controleren, opstellen en adviseren over vaststellingsovereenkomsten

Wilt u uw kennis binnen uw organisatie op het gebied van arbeidsrecht vergroten? U kunt zich aanmelden voor onze praktische en praktijkgerichte inhouse workshops en seminars. Het is ook mogelijk om een workshop bij u op locatie te organiseren (informeer hier naar de mogelijkheden).

Bent u benieuwd naar de laatste ontwikkelingen in de rechtspraak? Neem daarvoor een kijkje op de nieuwssectie van onze website of bijvoorbeeld in het tijdschrift Arbozone (link).

 

 

 

 

Naam, ontwerp en bescherming

Wat ons onderscheidt van andere advocatenkantoren is ons eigen merkenbureau Lawton Brands! Wij  adviseren over alle aspecten van intellectueel eigendom met als kern de bescherming van de belangrijke assets van uw onderneming door middel van merkenrecht, modellenrecht, handelsnaamrecht, auteursrecht en octrooirecht. Wij assisteren bij het deponeren en registreren van uw merken en modellen en adviseren over de exploitatie van uw intellectueel eigendom, bij voorbeeld met behulp van passende franchise-, licentie- of distributiecontracten. Wij staan ook voor u klaar bij het optreden tegen inbreuken of het verdedigen tegen beschuldigingen van inbreuk.

Wij adviseren verder over de juridische kaders bij automatiseringsprojecten, IT-outsourcing en –aanbestedingen, software licenties, distributie, cloud computing, SaaS, e-commerce, logistiek en fulfilment en daaraan gerelateerde  IE, IT, privacy en data protection aspecten. Of u nu maatwerk-software laat ontwikkelen, een webwinkel-voorraad beheert, online uw administratie voert of een online marktplaats exploiteert: wij beoordelen of stellen de bijpassende overeenkomsten op. Dit doen wij ook in het kader van fusies en overnames of bij het aangaan van samenwerkingsverbanden.

Overeenkomsten

In de dagelijkse praktijk maakt elke organisatie gebruik van overeenkomsten, uiteenlopend van koop/huurovereenkomsten tot distributie- en agentuurcontracten. Ook het gebruik van algemene voorwaarden zal voor de meeste bedrijven onderdeel zijn van de dagelijkse praktijk.

Onze advocaten assisteren u graag bij uw contractmanagement. Daarbij hoort het adviseren, opstellen, met u doornemen, door u toepassen en het ‘up to date’ houden van deze overeenkomsten. Het opstellen en beoordelen van deze overeenkomsten vraagt vaak kennis van verschillende rechtsgebieden. Lawton voorziet hier ruimschoots in.

Bij het samenwerken met andere partijen (vooral in onzekere, internationale of complexe situaties) is het van groot belang dat u een bevoorrechte positie en zekerheden heeft. Onze specialisten kunnen, mede door de aanwezigheid van onze afdeling Insolventie & herstructurering, u een passend advies geven op dit gebied waardoor u zich met een gerust hart kunt concentreren op het zakendoen.

Reclame

Reclame, aanprijzingen, mededelingen en claims op verpakkingen van levensmiddelen, het is aan de orde van de dag. Om de consument te beschermen zijn er Europese regels opgesteld die het maken van reclame en het aanprijzen van producten regelen. Deze regels zijn opgenomen in de Nederlandse wet. Het is dus verstandig om uw reclame hierop af te stemmen.

Bovendien kunt u als ondernemer een beroep doen op de verschillende regels met betrekking tot reclame. Bijvoorbeeld als uw onderneming schade lijdt door misleidende uitlatingen van de concurrent of als u als ondernemer te maken krijgt met klachten van consumenten over gebruikte reclame-uitingen.

Reclamerecht kan nauw samenhangen met rechten van intellectuele eigendom (zie ook naam, ontwerp en bescherming). Bijvoorbeeld als met de misleidende reclame uiting van de concurrent ook nog eens inbreuk op uw merk wordt gemaakt.

Onze advocaten zijn graag bereid u te adviseren over uw positie en juridische mogelijkheden op het gebied van reclamerecht.

Financieel Recht

de AFM legt u een boete op. Wat nu?

Voldoet mijn prospectus aan de daaraan te stellen eisen?

Aan welke meldingsverplichtingen inzake zeggenschap moet ik voldoen en wanneer?

Dit zijn enkele voorbeelden waar wij in de praktijk tegenaan lopen en waarvoor wij een adequate oplossing hebben. Wij adviseren op het gebied van financieel recht en in het uiterste geval procederen wij en komen wij op voor uw belangen. Onze dienstverlening richt zich met name op de specialisatie van de onderwerpen die liggen op het terrein van de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) waarbij gedacht kan worden aan financiële producten, kredietverlening, vermogensbeheer, beleggingsadvies en prospectussen. Tevens zijn wij gespecialiseerd op het gebied van toezicht accountsorganisaties (Wta), de wet toezicht financiële verslaglegging (Wtfv) alsmede de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Ook in het geval u behoefte heeft aan financieringen buiten de bank om (beursintroducties, opzetten van fondsen), dan kunnen onze specialisten u van dienst zijn bij het opzetten van de nodige documentatie. Dit in nauwe samenwerking met onze andere disciplines. Uiteindelijk gaat het erom dat alle benodigde informatie juist en duidelijk kan worden gepresenteerd om zo het maximale rendement voor u en uw onderneming te bereiken.

Faillissement en herstructureren

U wilt graag zaken doen met een nieuwe klant, maar daarvoor is het wel nodig dat u op voorhand de garantie heeft dat er wordt betaald.

Helaas gaat één van uw bestaande relaties failliet. Kunt u er voor zorgen dat de openstaande vorderingen nog worden voldaan?

U valt met uw bedrijf van de één op de andere dag onder de afdeling bijzonder beheer van de bank. Wat nu?

Eén van de ondernemingen in de groep komt in zwaar weer terecht, waarmee ook andere onderdelen worden bedreigd. Wat is de oplossing?

Onze praktijkgroep adviseert en begeleidt de (her)structurering van uw organisatie en stelt scenario’s op voor noodzakelijke wijzigingen. Onze specialisten baseren zich hierbij op een jarenlange ervaring in het vennootschapsrecht en het faillissementsrecht. Ook begeleidt onze praktijkgroep ondernemingen bij reorganisaties en saneringen en zo nodig bij surseance- of faillissementsaanvragen. Hierbij wordt gekeken naar de kansen voor een doorstart en als dat niet mogelijk is, een zo snel mogelijke afwikkeling. Advisering geschiedt mede uit hoofde van de actuele kennis en praktijkervaring die onze juristen opdoen als bewindvoerder of curator.

In ons advies betrekken wij de bedrijfskundige aandachtspunten van uw organisaties. Indien noodzakelijk wordt kennis en ervaring van anderen ingeschakeld, zoals andere praktijkgroepen binnen ons kantoor of aanvullende specialisten uit ons uitgebreide netwerk zoals banken, notarissen, accountants & belastingadviseurs, corporate finance specialisten en participatiemaatschappijen.

Een praktijkvoorbeeld:

Één van onze successen uit de praktijk op het gebied van insolventie

Mensen

Zoek op naam: Filter op werkgebied:
 • Toon alle categorieën
 • Financieel Recht
 • Ondernemingsrecht en Corporate Litigation
 • Levensmiddelenrecht
 • Intellectuele Eigendom, Media & ICT
 • Vastgoed- en Bestuursrecht
 • Arbeidsrecht
 • Contractenrecht
 • Insolventie en Corporate Recovery

  Er zijn geen mensen gevonden met deze filters. Pas de filters aan en probeer het opnieuw.

 • Sigfrid van den Berg
 • Ingeborg ten Oever
 • Hann Oude Grote Bevelsborg
 • Gerard Pen
 • Dirk Smit
 • Frans van der Stap

Naam van persoon

Lees meer

Kunst en Imago

Het jaarlijks wisselende kunstwerk is een gekoesterde traditie van Lawton. Voor het kunstwerk 2017 is er niet voor één kunstenaar gekozen. Cliënten, medewerkers en genodigden hebben tijdens de receptie wegens 15 jaar Lawton hun creativiteit met veel enthousiasme op het doek gezet. Eén en ander is gecoördineerd door kunstenaar Ton van der Bijl. Met raad en daad heeft hij iedereen bijgestaan. Wij zijn er trots op dat eendrachtige samenwerking met o.m. cliënten ook in de kunst tot dit mooie eindresultaat heeft geleid.

Contact en Voorwaarden

Een uitgebreide routebeschrijving kunt u hier (Kantoor Breda) downloaden. Parkeren is mogelijk naast ons kantoor. Ons kantoor is op loopafstand gelegen van treinstation Breda-Prinsenbeek.

Breda

Gebouw London, 3e verdieping  
Lage Mosten 7 T +31(0)88 9 10 11 12
4822 NJ Breda F +31(0)76 5 49 05 91
Postbus 3115    E info@lawton.nl
4800 DC Breda Google+

 

Bereken route

Disclaimer

De inhoud van de website www.lawton.nl wordt beheerd door de Maatschap Lawton (KvK 64922448) en heeft uitsluitend tot doel informatie te verschaffen over Lawton. De informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie. Ondanks het feit dat zorgvuldigheid is betracht bij de samenstelling van deze website kan het voorkomen dat de weergegeven informatie na verloop van tijd is achterhaald. Daar waar wordt verwezen naar andere websites of documenten van derden kan geen enkele garantie worden gegeven op functionaliteit, juistheid, of volledigheid. Op geen enkele wijze mag de informatie voorts worden geïnterpreteerd als enig juridisch advies noch komt door het gebruik van deze website enige advocaat/ cliënt relatie tot stand.

Lawton kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van deze website.

Lawton behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de website en de inhoud van deze disclaimer aan te passen of onderdelen van de website te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is vrijblijvend en geldt niet als een specifiek aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Op diverse plaatsen in deze website wordt u de gelegenheid geboden om per e-mail met ons te communiceren. U moet zich hierbij wel realiseren dat wij u, bij deze vorm van communicatie, geen vertrouwelijkheid kunnen garanderen. Wij verzoeken u dan ook om ons geen vertrouwelijke of anderszins gevoelige informatie toe te zenden zonder dat u hierover vooraf met een van onze juristen heeft gesproken.

Download de disclaimer hier.
 

Betalingen

Lawton
BTW nummer: NL85 59 04 40 9B 01 (per januari 2016)
Bankrekeningnummer 12.67.43.657
BIC-code: RABO NL 2U
IBANCODE: NL05 RABO 0126 74 36 57

Stichting Derdengelden Lawton
Rekeningnummer 12.67.44.688 ten name van Stichting Derdengelden Lawton (KvK nummer 20102310)
BIC-code: RABO NL 2U
IBANCODE: NL07 RABO 0126 74 46 88
 

Credits

Op de teksten en het beeldmateriaal van deze website rusten Intellectuele Eigendomsrechten. Niets mag zonder toestemming worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt. Hiervoor kunt u contact opnemen met info@lawton.nl.

Deze website is gebouwd met medewerking van Label-A.

Onze bedrijffilm is gemaakt door Iosono

 

Algemene Voorwaarden

Download Algemene Voorwaarden (6 januari 2016)

General terms & conditions (1-6-2016)

De Maatschap Lawton bestaat mede uit praktijkvennootschappen. Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met de Maatschap Lawton. Lawton is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 64922448 (per 1-1-2016). Op al onze werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Conform onze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing op onze diensten. Geschillen omtrent onze dienstverlening worden uitsluitend behandeld door de bevoegde rechter te Breda. Lawton heeft het recht om ervoor te kiezen een geschil te laten berechten door de bevoegde rechter van de woon- vestigingsplaats van de opdrachtgever, dan wel bij niet in Nederland gevestigde cliënten onder de regelingen van het Nederlands Arbitrage Instituut.

Overig

Lawton heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij AON. Lawton is niet aangesloten bij een geschillen-of klachtenregeling. Wij beschikken over een interne klachtenregeling en streven naar een zo spoedig mogelijke reactie op uw klacht. Indien u informatie wenst, of een klacht wenst in te dienen, dan kunt u zich wenden tot de betreffende klachtfunctionaris via telefoonnummer 088 9 10 11 12.

Onze tarieven en de op onze diensten van toepassing zijnde regelgeving en gedragcodes worden u op verzoek toegezonden.

Lawton is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl, www.advocatenorde.nl.

Klachtenregeling

Onze klachtenregeling kunt u hier downloaden en nalezen

Privacy en Cookies

Lees hier onze verklaring